Casgen o Wisgi 30L o Gymru

£1,500.00

Swm un taliad neu dalu bob mis dros 15 mis i fod yn rhan o hanes wisgi Cymreig. Rhown groeso i’r cyfle i grwpiau o ffrindiau ddod at ei gilydd i brynu casgen o wisgi Cymreig.

Bydd eich taliad yn diogelu 30 litr o’r gwirod newydd ei greu o’n distylliad cyntaf o wisgi o’r grawn i’r gwydr, a fydd yn cael ei ddistyllu yng Ngwanwyn 2021.

Byddwn yn ei aeddfedu yn y ddistyllfa am 3 blynedd mewn casgen 30 litr wedi’i chrafu, ei thostio a’i chowpera o’r newydd a ddewiswyd i ychwanegu at natur ein gwirod newydd ei greu.

Byddwch chi’n cael tystysgrif o berchnogaeth o’r gasgen, diweddariadau cyson ar ddatblygiad eich wisgi a chynigion sy’n gysylltiedig â’n wisgi, unrhyw waith potelu annibynnol y byddwn ni’n eu gwneud o bosibl a chynhyrchion eraill y ddistyllfa.

Byddwch chi’n gallu dod i samplo yn ystod y broses o aeddfedu ac, os bydd yr amgylchiadau’n caniatáu, gallwch ddod i’r ddistyllfa i fwrw golwg ar eich casgen.

Bydd costau potelu, tollau a TAW i’w talu ar ôl i’r wisgi aeddfedu.

Mae mil o gasgenni ar gael. Dyma’r ffordd berffaith o chwarae rhan yn nyfodol wisgi Cymreig a chael cyfle i fod yn berchennog ar rywbeth hollol arbennig, sef wisgi wedi’i gynhyrchu’n gyfan gwbl yng Nghymru.

Prynwch eich un chi heddiw.

Ydych chi eisiau gwybod mwy?Darllenwch ein telerau ac amodau a chwestiynau cyffredin fan hyn 30 litre cask T&C_Cymraeg neu ffoniwch ni ar 01239 872300.

*Mae Telerau ac Amodau ar gael yn Saesneg hefyd 28 09 2020 Whisky Cask Ts and Cs

Mae dewis i dalu’n fisol ar gael ar y dudalen dalu!

In stock

Blasuso Casgenni * 

SKU: ITWW-30L-Welsh-Origin-Whisky-Cask-1 Categories: ,

Description

Mae ein casgen 30 litr unigol yn cynnig y ffordd berffaith o chwarae rhan yn nyfodol wisgi Cymreig ac yn rhoi’r cyfle i fod yn berchennog ar rywbeth hollol arbennig. Dyma wisgi sydd wedi’i gynhyrchu’n gyfan gwbl yng Nghymru, wedi’i aeddfedu mewn casgenni a gafwyd i ni gan gwmni mewn partneriaeth â ni yn Sir Benfro. Casgenni sydd wedi’u crafu, eu tostio a’u cowpera o’r newydd. Byddwn yn gweithio gyda’n partner i ddewis erwydd a fydd yn ychwanegu at ein wisgi hollol Gymreig ac yn ychwanegu dyfnder a blas cyn iddynt gael eu cowpera eto i’n casgenni 30 litr.

Sut mae’n gweithio?

Mae prynu casgen o Wisgi sy’n Tarddu o Gymru yn gofyn am amynedd – ond mae’n talu ar ei ganfed.

Penderfynwch a fyddai’n well gennych wneud un taliad neu dalu blaendal a lledaenu gweddill y taliad dros 15 mis. Yn y fan hon, mae’ch cyfran 30 litr o’r distylliad a lle yn storfa gasgenni’n distyllfa yn ddiogel. Yr unig gostau ychwanegol i chi fydd TAW a thollau, a fydd yn cael eu talu pan ddaw’ch wisgi allan o’r baril ac i mewn i’r poteli, a’r costau o botelu eich wisgi.

Ein bwriad yw distyllu’r arlwy cychwynnol o 1,000 o gasgenni 30 litr o wisgi sy’n tarddu o Gymru yn ystod 2021. Hwyrach y bydd dyddiadau distyllu dilynol yn cael eu rhyddhau yn y dyfodol.

Ar ôl i chi dalu, gallwch roi’ch traed lan wrth i ni danio’n distyll-lestr a chyflwyno cyfuniad hudol o farlys wedi’i fragu yng Nghymru a dŵr meddal Cymru.

Ar ôl distyllu, bydd eich wisgi’n segura yn ei gasgen am y tair blynedd nesaf, ac yn cael ei storio yn storfa gasgenni’r ddistyllfa i fagu blas ac i aeddfedu. Mae croeso i chi ymweld unrhyw bryd, neu cewch ddewis gadael eich casgen i orffwys, a’i anghofio hyd yn oed wrth iddo wneud ei waith yn awel Cymru hyd nes ei fod yn barod i’w botelu. Byddwn ni wedi cadw mewn cysylltiad â chi ar hyd y broses aeddfedu a byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw’r dewisiadau o ran potelu, y costau cysylltiedig, yn ogystal â TAW a thollau wrth i’r pwynt 3 blynedd agosáu.

Ydych chi eisiau gwybod mwy? Darllenwch ein telerau ac amodau a chwestiynau cyffredin fan hyn neu ffoniwch ni ar 01239 872300.

Dim ond 1,000 o gasgenni sydd ar gael o’n distylliad cyntaf o Wisgi sy’n Tarddu o Gymru.

Archebwch ein un chi nawr.

Keep reading